Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „heraus“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

I . heraus [hɛˈraʊs] ΕΠΊΘ

1. heraus (herausoperiert):

2. heraus (erschienen):

3. heraus (entschieden sein):

5. heraus (gesagt):

être dit(e)
être fait(e)

II . heraus [hɛˈraʊs] ΕΠΊΡ

Ιδιώματα:

envoie/envoyez ! fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文