Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „beaucoup“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

beaucoup [boku] ΕΠΊΡ

1. beaucoup (en grande quantité):

3. beaucoup (fréquemment):

4. beaucoup (plein de):

5. beaucoup (de nombreux):

6. beaucoup (beaucoup de personnes, de choses):

7. beaucoup avec un comparatif:

8. beaucoup avec un adverbe:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文