Γαλλικά » Γερμανικά

II . loup [lu]

loup m

loup (poisson) → bar

chien-loup <chiens-loups> [ʃjɛ͂lu] ΟΥΣ m

loup-cervier <loups-cerviers> [lusɛʀvje] ΟΥΣ m ZOOL

loup-garou <loups-garous> [lugaʀu] ΟΥΣ m

gueule-de-loup <gueules-de-loup> [gœldəlu] ΟΥΣ f BOT

saut-de-loup <sauts-de-loup> [sod(ə)lu] ΟΥΣ m

tête-de-loup <têtes-de-loup> [tɛtdəlu] ΟΥΣ f

vesse-de-loup <vesses-de-loup> [vɛsdəlu] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文