Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „vom“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

vom [fɔm] ΣΎΝΘΕΤΟ

vom → von dem, → von

Βλέπε και: von

von [fɔn] ΠΡΌΘ +Dat

4. von fam (zur Angabe des Besitzes):

5. von (zur Angabe der Eigenschaft):

7. von (zur Angabe der handelnden Person):

von
par

8. von (in Bezug auf):

9. von (als Adelsprädikat):

Ιδιώματα:

von wegen! fam
des clous ! fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文