Γερμανικά » Γαλλικά

Vier <-, -en> ΟΥΣ f

1. Vier (Zahl, Spielkarte, Augenzahl):

quatre m

2. Vier (Schulnote):

dix m

3. Vier kein Pl. (U-Bahn-Linie, Bus-, Straßenbahnlinie):

quatre m

Vier-Sterne-Hotel <-s, -s> ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文