Γαλλικά » Γερμανικά

II . quatre [katʀ(ə)] ΟΥΣ m inv

1. quatre:

Vier f

2. quatre (numéro):

Vier f

3. quatre TRANSP:

die Vier fam

4. quatre JEUX:

Vier f

5. quatre SCOL:

6. quatre (aviron à quatre rameurs):

III . quatre [katʀ(ə)] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro quatre)

Βλέπε και: cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

quatre-quatre [kat(ʀə)katʀ] 4 4 ΟΥΣ m o f inv AUT

quatre-épices [katʀepis] ΟΥΣ m o f inv

quatre-heures <pl quatre-heures> [katʀœʀ] ΟΥΣ m fam

quatre-huit [katʀ(ə)ɥit] ΟΥΣ m inv MUS

quatre-mâts <pl quatre-mâts> [kat(ʀə)mɑ] ΟΥΣ m

quatre-quarts <pl quatre-quarts> [kat(ʀə)kaʀ] ΟΥΣ m

I . quatre-vingt <quatre-vingts> [katʀəvɛ͂] ΑΡΙΘΜ

3. quatre-vingt (dans l'indication des époques):

4. quatre-vingt (dans l'indication de l'ordre):

II . quatre-vingt <quatre-vingts> [katʀəvɛ͂] ΟΥΣ m inv

1. quatre-vingt:

2. quatre-vingt (numéro):

III . quatre-vingt <quatre-vingts> [katʀəvɛ͂] ΟΥΣ f

quatre-vingt (table, chambre... numéro quatre-vingt):

Βλέπε και: cinquante , cinq

I . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΑΡΙΘΜ

2. cinquante (dans l'indication de l'âge, la durée):

3. cinquante (dans l'indication de l'heure):

4. cinquante (dans l'indication des époques):

5. cinquante (dans l'indication de l'ordre):

II . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΟΥΣ m inv

1. cinquante:

2. cinquante (numéro):

3. cinquante TRANSP:

4. cinquante (taille de confection):

III . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinquante)

IV . cinquante [sɛ͂kɑ͂t]

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

I . quatre-vingtième <quatre-vingtièmes> [katʀəvɛ͂tjɛm] ΕΠΊΘ antéposé

II . quatre-vingtième <quatre-vingtièmes> [katʀəvɛ͂tjɛm] ΟΥΣ mf

III . quatre-vingtième <quatre-vingtièmes> [katʀəvɛ͂tjɛm] ΟΥΣ m

quatre-vingtième (fraction):

Βλέπε και: cinquième

III . cinquième [sɛ͂kjɛm] ΟΥΣ m

3. cinquième (arrondissement):

4. cinquième (dans une charade):

IV . cinquième [sɛ͂kjɛm] ΟΥΣ f

trois-quatre [tʀwɑkatʀ] ΟΥΣ m inv MUS

vingt-quatre [vɛ͂tkat(ʀ)] ΑΡΙΘΜ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文