Γαλλικά » Γερμανικά

voiturer [vwatyʀe] ΡΉΜΑ trans fam

voiture-balai <voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] ΟΥΣ f

Ιδιώματα:

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] ΟΥΣ f CHEMDFER

voiture-école <voitures-écoles> [vwatyʀekɔl] ΟΥΣ f

voiture-lit <voiture[s]-lits> [vwatyʀli] ΟΥΣ f

voiture-poste <voitures-poste> [vwatyʀpɔst] ΟΥΣ f

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] ΟΥΣ f

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ͂] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文