Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „descendre“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . descendre [desɑ͂dʀ] ΡΉΜΑ intr +être

2. descendre (en véhicule, par l'ascenseur) (vu d'en haut/d'en bas):

8. descendre (loger):

13. descendre (tomber du ciel) pluie, neige, brouillard:

II . descendre [desɑ͂dʀ] ΡΉΜΑ trans +avoir

2. descendre (se déplacer en véhicule) (vu d'en haut/d'en bas):

5. descendre fam (déposer):

6. descendre fam (abattre):

abknallen fam

7. descendre fam (critiquer):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文