Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Foto“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Foto <-s, -s> ΟΥΣ nt

Schwarzweißfoto, Schwarz-Weiß-FotoRR

Schwarz-Weiß-Foto → Schwarzweißaufnahme

Βλέπε και: Schwarzweißaufnahme

Schwarzweißaufnahme, Schwarz-Weiß-AufnahmeRR ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文