Γερμανικά » Γαλλικά

I . schlagen <schlägt, schlug, geschlagen> [ˈʃlaːgən] ΡΉΜΑ trans +haben

3. schlagen (fällen):

4. schlagen (hineinschlagen):

6. schlagen (eliminieren):

8. schlagen (heftig rühren):

10. schlagen geh (hineindrücken):

11. schlagen (erbeuten):

12. schlagen (wickeln):

Ιδιώματα:

je me laisserais bien tenter ! hum fam

II . schlagen <schlägt, schlug, geschlagen> [ˈʃlaːgən] ΡΉΜΑ intr

1. schlagen +haben (hämmern):

3. schlagen +sein (auftreffen):

4. schlagen +haben (pochen) Herz, Puls:

5. schlagen +haben (läuten) Glockenspiel, Uhr:

6. schlagen +haben o sein (emporlodern):

7. schlagen +haben (singen) Nachtigall, Fink:

8. schlagen +sein fam (ähneln):

tenir de qn fam

III . schlagen <schlägt, schlug, geschlagen> [ˈʃlaːgən] ΡΉΜΑ αυτο

1. schlagen:

2. schlagen (rangeln):

3. schlagen (sich behaupten):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文