Γαλλικά » Γερμανικά

III . cinquième [sɛ͂kjɛm] ΟΥΣ m

3. cinquième (arrondissement):

4. cinquième (dans une charade):

IV . cinquième [sɛ͂kjɛm] ΟΥΣ f

premier-né <premiers-nés> [pʀəmjene] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文