Γαλλικά » Γερμανικά

Fête-Dieu <Fêtes-Dieu> [fɛtdjø] ΟΥΣ f

trouble-fête <trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] ΟΥΣ mf

fêter [fete] ΡΉΜΑ trans

1. fêter (célébrer):

2. fêter (faire fête à):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文