Γαλλικά » Γερμανικά

air1 [ɛʀ] ΟΥΣ m

air2 [ɛʀ] ΟΥΣ m

air3 [ɛʀ] ΟΥΣ m

2. air (aria):

air
Arie f
Opern-/Konzertarie f

3. air péj (discours):

air
Leier f fam

Ιδιώματα:

sol-air [sɔlɛʀ] ΕΠΊΘ inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文