Γαλλικά » Γερμανικά

I . Pâques [pɑk] ΟΥΣ m

Ostern nt o Pl
Osterfest nt /-montag m /-ferien Pl

Ιδιώματα:

à Pâques ou à la Trinité hum

pâque [pɑk] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文