Γερμανικά » Γαλλικά

I . fest [fɛst] ΕΠΊΘ

1. fest (hart, nicht flüssig):

3. fest (kräftig):

4. fest (tief):

5. fest (nicht locker):

serré(e)

7. fest (stabil):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文