Γαλλικά » Γερμανικά

marché [maʀʃe] ΟΥΣ m

2. marché:

Markt m
Primär-/Sekundärmarkt

marché m

marche1 [maʀʃ] ΟΥΣ f

2. marche (allure):

Gang m
Fahrt f

3. marche (trajet):

Weg m

7. marche MUS:

Marsch m
Trauer-/Militär-/Hochzeitsmarsch

marche2 [maʀʃ] ΟΥΣ f

marche3 [maʀʃ] ΟΥΣ f HIST

marcher [maʀʃe] ΡΉΜΑ intr

4. marcher (être en activité) métro, bus:

7. marcher fam (croire naïvement):

alles glauben [o. fressen fam]

8. marcher fam (être d'accord):

ich ziehe mit fam
o.k.! fam
[ist] gebongt! fam

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文