Γαλλικά » Γερμανικά

I . baisser [bese] ΡΉΜΑ trans

2. baisser (fixer plus bas):

3. baisser (orienter vers le bas):

4. baisser (rendre moins fort):

senken geh

5. baisser (réviser à la baisse):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文