Γαλλικά » Γερμανικά

rivière [ʀivjɛʀ] ΟΥΣ f

1. rivière (cours d'eau):

Fluss m

2. rivière SPORT:

rivière de diamants [ʀivjɛʀ də djamɑ͂] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文