Γερμανικά » Γαλλικά

Maschine <-, -n> [maˈʃiːnə] ΟΥΣ f

1. Maschine:

2. Maschine (Flugzeug):

3. Maschine fam (Schreibmaschine, Waschmaschine):

4. Maschine fam (Motor):

moulin m fam

5. Maschine fam (Motorrad):

bécane f fam

Herz-Lungen-Maschine ΟΥΣ f MED

Turbo-Prop-Flugzeug ΟΥΣ nt, Turbo-Prop-Maschine ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文