Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „quarante“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . quarante [kaʀɑ͂t] ΑΡΙΘΜ

3. quarante (dans l'indication de l'heure):

4. quarante (dans l'indication des époques):

5. quarante (dans l'indication de l'ordre):

II . quarante [kaʀɑ͂t] ΟΥΣ m inv

1. quarante:

2. quarante (numéro):

3. quarante TRANSP:

die Vierzig fam

4. quarante (taille de confection):

III . quarante [kaʀɑ͂t] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro quarante)

IV . quarante [kaʀɑ͂t]

Βλέπε και: cinquante , cinq

I . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΑΡΙΘΜ

2. cinquante (dans l'indication de l'âge, la durée):

3. cinquante (dans l'indication de l'heure):

4. cinquante (dans l'indication des époques):

5. cinquante (dans l'indication de l'ordre):

II . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΟΥΣ m inv

1. cinquante:

2. cinquante (numéro):

3. cinquante TRANSP:

4. cinquante (taille de confection):

III . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinquante)

IV . cinquante [sɛ͂kɑ͂t]

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文