Γερμανικά » Γαλλικά

II . teilen ΡΉΜΑ αυτο

2. teilen (sich gabeln):

teilen

teilen → zerlegen

Teil2 <-[e]s, -e> ΟΥΣ nt

2. Teil sl (Ding):

engin m fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文