Γαλλικά » Γερμανικά

intérêt [ɛ͂teʀɛ] ΟΥΣ m

Ιδιώματα:

[il] y a intérêt! fam (et comment)
und ob!

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文