Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „finden“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

II . finden <fand, gefunden> [ˈfɪndən] ΡΉΜΑ intr

2. finden (meinen):

trouver que +indic

III . finden <fand, gefunden> [ˈfɪndən] ΡΉΜΑ αυτο

1. finden (wieder auftauchen):

2. finden (sich ausfindig machen lassen):

il y a qn/il n'y a personne pour ...

3. finden (sich abfinden):

4. finden (sich begegnen):

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文