Γαλλικά » Γερμανικά

goutNO [gu], goûtOT ΟΥΣ m

7. gout (avis):

à mon gout
à mon gout

arrière-goutNO <arrière-gouts> [aʀjɛʀgu], arrière-goûtOT <arrière-goûts> ΟΥΣ m

avant-goutNO <avant-gouts> [avɑ͂gu], avant-goûtOT <avant-goûts> ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文