blanche στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για blanche στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά»Γαλλικά)

Βλέπε και: blanc

7. blanc TYP (espace entre des mots):

7. blanc TYP (espace entre des mots):

Βλέπε και: patte, neige, loup, crapaud, coudre, cheveu, aspirine

1. patte ZOOL:

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

Ιδιώματα:

1. neige METEO:

Ιδιώματα:

elle a vu le loup hum

1. cheveu (poil):

cheveu mpl (chevelure):

il y a un cheveu inf

Blanc (Blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] ΟΥΣ m (f)

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] ΟΥΣ m

blanc-bec <pl blancs-becs> [blɑ̃bɛk] ΟΥΣ m péj

Μεταφράσεις για blanche στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά»Αγγλικά)

blanche στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για blanche στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά»Γαλλικά)

Βλέπε και: blanc, blanc

5. blanc (fard blanc):