Μεταφράσεις για „to“ στο λεξικό Αγγλικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Αγγλικά)

2. to (direction, location):

8. to (expressing a relation):

9. to (expressing a reaction):

Βλέπε και: from , at-sign , at , at

2. from (as starting point):

3. from (temporal):

5. from (source, origin):

6. from (in reference to):

8. from (expressing removal, separation):

1. at (in location of):

2. at (expressing time):

6. at (in a state of):

8. at (repetition, persistence):

Ιδιώματα:

1. come to (reach):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文