Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

gén στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για gén στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

figé → figer

Βλέπε και: figer

Βλέπε και: loger, enseigne

2. loger (héberger temporairement):

3. loger (se placer):

béni-oui-oui <pl béni-oui-oui> [beniwiwi] ΟΥΣ m inf

gén στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για gén στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文