Γαλλικά » Γερμανικά

gare2 [gaʀ] ΕΠΙΦΏΝ

Ιδιώματα:

II . garer [gaʀe] ΡΉΜΑ αυτο

3. garer (se protéger):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文