Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

infin στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για infin στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

1. confine (in room, cell, prison, ghetto):

1. find (discover by chance):

2. find (discover by looking):

3. find (discover desired thing):

5. find (judge, consider):

infin στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για infin στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文