Μεταφράσεις για „Near“ στο λεξικό Αγγλικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Αγγλικά)

1. near (in space or time):

Ιδιώματα:

1. near (in proximity to):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文