στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

I.[la] ΕΠΊΡ Lorsque est employé par opposition à ici il se traduit par ( over) there: ne le mets pas ici, mets-le là = don't put it here, put it there; lorsque signifie ici il se traduit par ( over) here: viens là = come (over) here.
Lorsque est utilisé avec un sens temporel il se traduit par then: et là, le téléphone a sonné = and then the phone rang.
Pour les autres emplois voir l'article ci-dessous. celle-là, celui-là etc sont traités en entrée à part entière suivant l'ordre alphabétique.

1. là (désignant un lieu):

2. là (à ce moment):

6. là (suivi d'une proposition relative):

c'est que ce moment)

8. là (précédé d'une préposition):

de à penser que
si tu y vas par fig

Βλέπε και: le

I.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ΆΡΘ def art

4. le (avec un nom propre):

la Marion inf

II.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΤΩΝ

III.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ΑΝΤΩΝ nt

1. le (complément):

celui-là [səlɥila], celle-là [sɛlla] <mpl ceux-là[søla] fpl celles-là[sɛlla] > ΑΝΤΩΝ dém Pour les sens 1, 3 et 4 voir aussi celui-ci.

6. celui-là (emphatique) inf:

that fellow is pushing it a bit! Brit inf

Βλέπε και: même, celui-ci

1. même (identique):

3. même (exact):

celui-ci [səlɥisi], celle-ci [sɛlsi] <mpl ceux-ci [søsi] pl celles-ci [sɛlsi] > ΑΝΤΩΝ dém

là-dessous [lad(ə)su] ΕΠΊΡ De même que se traduit soit par here soit par there, là-dessous au sens littéral, se traduit par under here ou under there suivant que l'objet dont on parle se trouve près ou non du locuteur.

là-haut [lao] ΕΠΊΡ De même que se traduit soit par here soit par there, là-haut, au sens littéral, se traduit par up here ou up there suivant que l'objet dont on parle se trouve près ou non du locuteur.

1. là-haut (en hauteur):

Ιδιώματα:

Βλέπε και: celui-là

celui-là [səlɥila], celle-là [sɛlla] <mpl ceux-là[søla] fpl celles-là[sɛlla] > ΑΝΤΩΝ dém Pour les sens 1, 3 et 4 voir aussi celui-ci.

6. celui-là (emphatique) inf:

that fellow is pushing it a bit! Brit inf

Βλέπε και: celui-là

celui-là [səlɥila], celle-là [sɛlla] <mpl ceux-là[søla] fpl celles-là[sɛlla] > ΑΝΤΩΝ dém Pour les sens 1, 3 et 4 voir aussi celui-ci.

6. celui-là (emphatique) inf:

that fellow is pushing it a bit! Brit inf

στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

I.la1 <devant voyelle ou h muet l'> [la] ΆΡΘ déf

II.la1 <devant voyelle ou h muet l'> [la] ΑΝΤΩΝ pers, fém

Βλέπε και: do

1. là-dessus (direction, ici):