Γερμανικά » Γαλλικά

ABC-Staaten ΟΥΣ Pl POL

Staat <-[e]s, -en> [ʃtaːt] ΟΥΣ m

2. Staat (die staatlichen Institutionen):

État m

3. Staat (Insektenstaat):

4. Staat veraltet fam (festliche Kleidung):

Staat m

Arbeiter-und-Bauern-Staat ΟΥΣ m HIST

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文