Μεταφράσεις για „αυτό“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

1. αυτός (δεικτική αντωνυμία):

αυτός ο …/αυτή η …/αυτό το

2. αυτός (προσωπική αντωνυμία):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文