Μεταφράσεις για „zu“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

1. zu (Ort, Zeit):

zu

2. zu (Richtung):

zu

4. zu (mit Zahlen- und Mengenangaben):

zu

5. zu (Zweck, als):

zu

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文