Γαλλικά » Γερμανικά

chauffe-repas <pl chauffe-repas> [ʃofʀəpa] ΟΥΣ m inv

chèque-repas <chèques-repas> [ʃɛkʀəpɑ] ΟΥΣ m

panier-repas <paniers-repas> [panjeʀəpɑ] ΟΥΣ m

plateau-repas <plateaux-repas> [platoʀ(ə)pa] ΟΥΣ m

ticket-repas <tickets-repas> [tikɛ-ʀəpa] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文