Μεταφράσεις για „βλέπω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

βλέπω <είδα, ειδώθηκα, ιδωμένος> [ˈvlɛpɔ] VERB trans/intr

1. βλέπω (έχω την αίσθηση της όρασης):

βλέπω μτφ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文