Ελληνικά » Γερμανικά

μη με λησμόνει [mi mɛ lizˈmɔni] SUBST nt inv

μη μου άπτου [mi mu ˈaptu] SUBST nt inv

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文