Μεταφράσεις για „βαστώ“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

I . βαστ|ώ <-άς, -αξα [ή -ηξα], -άχτηκα [ή -ήχτηκα], -αγμένος [ή -ηγμένος] > [vasˈtɔ] VERB trans

II . βαστ|ώ <-άς, -αξα [ή -ηξα], -άχτηκα [ή -ήχτηκα], -αγμένος [ή -ηγμένος] > [vasˈtɔ] VERB intr

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文