Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „über“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

II . über [ˈyːbɐ] PREP +akk

III . über [ˈyːbɐ] ΕΠΊΡ (völlig)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文