Γερμανικά » Αγγλικά

im Umlauf phrase FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

im Umlaufverfahren phrase FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

Drossel im Schmortopf ΟΥΣ f GASTR

Erbsen im Nestchen ΟΥΣ f GASTR

Hühnchen im Teigmantel ΟΥΣ nt GASTR

Krebse im Sud ΟΥΣ nurpl1 GASTR

Anteile im Fremdbesitz ΟΥΣ m INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

Geldmenge im weiteren Sinn phrase FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

Kreditaufnahme im Ausland phrase INV-FIN

Ειδικό λεξιλόγιο

Option im Geld phrase FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr phrase TRANSPROZ

Ειδικό λεξιλόγιο

Bus im Werkverkehr ÖPV

Ειδικό λεξιλόγιο

Maschinenwesen im Baubetrieb

Ειδικό λεξιλόγιο

Eier in Sahne im Förmchen ΟΥΣ m GASTR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文