Γερμανικά » Αγγλικά

III . dem [ˈde:m] ΑΝΤΩΝ rel

dem dat von der, das siehe auch Verben

der, dem ...

Βλέπε και: der , der , der , der , das

I . der3 ΆΡΘ def, dat sing f

2. der (bei Körperteilen):

6. der fam (vor Personennamen):

7. der (bei Berühmtheiten):

9. der (nach Angaben):

10. der (vor Substantiviertem):

II . der3 ΑΝΤΩΝ dem, dat sing f

2. der fam (ersetzt Pronomen):

der2 [ˈde:ɐ̯] ΆΡΘ def, gen sing f

3. der (bei Abstrakta):

4. der (bei allgemeinen Stoffen):

6. der fam (vor Personennamen):

7. der (bei Berühmtheiten):

8. der form (vor Namen):

10. der geh (nach Angaben):

I . der1 [de:ɐ̯] ΆΡΘ def, nom sing m

2. der (bei Körperteilen):

7. der fam (vor Personennamen):

der Papa sagt, ...
[my] dad says ...

8. der (verallgemeinernd):

9. der (nach Angaben):

11. der (vor Substantiviertem):

III . der1 [de:ɐ̯] ΑΝΤΩΝ rel, nom sing m

1. der:

der
der (Person a.)
who/whom form

II . das [das] ΑΝΤΩΝ dem, nom und akk sing nt

3. das (unterscheidend):

ach das! pej
oh that!

III . das [das] ΑΝΤΩΝ rel, nom und akk sing nt

das
das (Person a.)
who/whom form

Goldbrasse aus dem Ofen ΟΥΣ f GASTR

Posten über dem Strich phrase RECHW

Ειδικό λεξιλόγιο

Posten unter dem Strich phrase RECHW

Ειδικό λεξιλόγιο

unter dem Strich phrase RECHW

Ειδικό λεξιλόγιο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文