Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Spieler“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Spieler(in) <-s, -> ΟΥΣ m(f)

joueur(-euse) m (f)

CD-Spieler

CD-Spieler → CD-Player

Βλέπε και: CD-Player

CD-Player <-s, -> [-pleɪɐ] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文