Γερμανικά » Γαλλικά

Patent <-[e]s, -e> ΟΥΣ nt

2. Patent (Ernennungsurkunde):

brevet m

3. Patent CH (staatliche Erlaubnis):

4. Patent iron fam (Mechanismus, Gerät):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文