Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „loro“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

I . loro [ˈlɔ:·ro] ΑΝΤΩΝ pers

1. loro 3. pers pl (soggetto):

2. loro (complemento oggetto):

3. loro (complemento di termine):

(to) them

4. loro (con preposizione):

5. loro 3. pers pl (forma di cortesia soggetto: Loro):

you

6. loro 3. pers pl (forma di cortesia complemento: Loro):

you

III . loro [ˈlɔ:·ro] ΑΝΤΩΝ

il [o la] [o i] [o le] loro

IV . loro [ˈlɔ:·ro] ΟΥΣ m

1. loro (averi):

2. loro (famiglia):

3. loro (gruppo, amici):

V . loro [ˈlɔ:·ro] ΟΥΣ f

1. loro (parte):

2. loro (opinione):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文