Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „dei“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

dei1 [ˈdɛ:·i] ΟΥΣ m

dei pl di dio:

Βλέπε και: dio

dio <dei> [ˈdi:·o] ΟΥΣ m

dei2 [ˈde:·i] ΠΡΌΘ

dei = di + i, di:

Βλέπε και: di

di <d', del, dello, dell', della, dei, degli, delle> [di] ΠΡΌΘ

2. di (materia):

5. di (causa):

8. di (origine):

di

11. di (paragone):

di

13. di (con infinito):

14. di (ιδιώματα):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文