Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „ha“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

ha

ha συντομογραφία: ettaro:

ha

Βλέπε και: ettaro

ettaro [ˈɛt·ta·ro] ΟΥΣ m

ha [a]

ha 3. pers sing pr di avere :

Βλέπε και: avere , avere

avere2 ΟΥΣ m

1. avere (patrimonio):

tutti i suoi -i

avere1 <ho, ebbi, avuto> [a·ˈve:·re] ΡΉΜΑ trans

2. avere (portare):

3. avere (ricevere):

4. avere (età):

to be

5. avere (provare):

to be

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文