Μεταφράσεις για „σκάω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

I . σκά|(ζ)ω <-σα, -σμένος> [ˈska(z)ɔ] VERB trans

1. σκά(ζ)ω μτφ:

II . σκά|(ζ)ω <-σα, -σμένος> [ˈska(z)ɔ] VERB intr

1. σκά(ζ)ω (μπαλόνι):

σκά(ζ)ω και μτφ

I . σκά|(ζ)ω <-σα, -σμένος> [ˈska(z)ɔ] VERB trans

1. σκά(ζ)ω μτφ:

II . σκά|(ζ)ω <-σα, -σμένος> [ˈska(z)ɔ] VERB intr

1. σκά(ζ)ω (μπαλόνι):

σκά(ζ)ω και μτφ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文