Μεταφράσεις για „βαρύνω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Βλέπε και: βαραίνω

I . βαρ|αίνω <-υνα, -εμένος> [vaˈrɛnɔ] VERB trans

3. βαραίνω (αποτελώ ανεπιθύμητο βάρος):

II . βαρ|αίνω <-υνα, -εμένος> [vaˈrɛnɔ] VERB intr

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文