Γαλλικά » Γερμανικά

cigarette [sigaʀɛt] ΟΥΣ f

II . cigarette [sigaʀɛt]

fume-cigarette <fume-cigarettes> [fymsigaʀɛt] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文