Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

infin στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για infin στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1. enfin (en dernier lieu):

3. enfin (marquant la résignation):

confiné → confiner

Βλέπε και: confiner

infin στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για infin στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Ιδιώματα:

Βλέπε και: information

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文